Използвайте свободен софтуер и хардуер!

Страницата е в процес на разработка. Скоро тук ще намерите насоки как да ползвате безплатен и свободен софтуер с електронен подпис за услугите на публичната администрация, включително НАП, търговския регистър и агенция митници.